top of page

הדרכה למשפחות

״הגיע הזמן לשבור את חומת השתיקה סביב ההתנהגות המאתגרת בבית.

ההתנהגות המאתגרת היא לא הבעיה, אלא הדרך בה האדם מצא כדי להביע או לפתור אותה. התנהגות זו תישאר הפיתרון שלו, עד שנצליח - כולנו יחד - לייצר פתרון אחר או תקשורת אחרת. עצם ההבנה הזו, והחיפוש מחוץ לקופסה של פתרונות מותאמים יותר, מהווים  בעצמם הכלה של ההתנהגות המאתגרת.״נורית ענתי, מנחה בכירה בהתערבות מכילה

 

בקבוצות הורים בשיטת "התערבות מכילה“, ההורים מקבלים תובנות לגבי ההתנהגויות של ילדיהם.
הם זוכים לשמוע סיפורים של הורים אחרים, לשתף בסיפורים שלהם, ולגלות שהם לא היחידים שמתמודדים עם בעיות אלו.

הם מקבלים, לפעמים לראשונה, לגיטימציה למצב בו הם נמצאים.

בהמשך ההורים מקבלים כלים ודרכי התמודדות – המסייעים להם בחיי היומיום.
הניסיון המצטבר של "התערבות מכילה“, מעשרים שנים של עבודה בשטח, מלמד שמדובר בכלים יעילים ומשני איכות-חיים.

bottom of page