top of page

בצוותא

מבוא: 

קורס למשפחות מספק סביבה תומכת ומכילה, ידע וכלים מעשיים.

התנהגות מאתגרת נובעת ממגוון של גורמים והבנתם יכולה לתת מפתח למניעה ולהתמודדות. לפי גישתנו, ההתנהגות היא תמיד פיתרון שמצא הילד לצורך או מצוקה, והמפתח הוא הבנת הצורך ומתן מענה מותאם. 

בתוך כך, הבנה של המצוקות והצרכים של עצמנו ושל שאר בני המשפחה תסייע לבחור בפתרונות שמכבדים גם את הילד וגם את שאר בני המשפחה. 

 

מטרות: 

  1. לתת אוזן קשבת ומקום לשיתוף על הקשיים וההתמודדויות.

  2. להעניק ידע לגבי גורמים שונים ופתרונות שונים להתנהגויות מאתגרות.

  3. לאפשר תהליך פנימי של זיהוי, מודעות ובחירה מודעת בתבניות תגובה ותקשורת.

  4. לתת כלים ישומיים לשינוי ההתנהלות בבית.

  5. ליצור קבוצת תמיכה עם משפחות נוספות שמתמודדות עם התנהגות מאתגרת.

 

הכנה: 

  1. קורסים מתקיימים במסגרת מרכזים למשפחה, מסגרות חינוך או באופן פרטי. 

  2. יש להסדיר הרשמה מול הגורם המארגן את הקורס.

  3. המעוניינים לארגן קורס מתבקשים לפנות למשרד התערבות מכילה. 

  4. ההרשמה היא לכל המפגשים של הקורס, לא ניתן להירשם למפגשים בודדים.

  5. מומלץ להירשם בזוג במידה שזה מתאפשר.

 

מהלך הקורס: 

הקורס נערך במתכונת של סדנה, וכולל הרצאות, שיחות, הדגמות ותרגילים. בין הנושאים המועברים: ״מיכל ההכלה״, גורמים להתנהגות מאתגרת, מעגל הסלמה ורגיעה, סימנים מקדימים, תקשורת מילולית ולא מילולית, ניתוח אירוע ועוד נושאים בהתאם לצרכי הקבוצה. 

bottom of page