הרצאת מבוא

מבוא

תכנית ההדרכה של התערבות מכילה מציגה בפני אנשי המקצוע גישה טיפולית, תפיסת הדרכה, טכניקות וכלי עבודה. מטרת כל אלו היא לסייע למסגרת ולאנשי המקצוע בתוכה לגבש ארגז כלים ערכי מקצועי שיאפשר התמודדות, עבודה והפחתה של התנהגויות מאתגרות. הרצאת המבוא מאפשרת לאנשי המקצוע להיחשף לעולם התוכן של התערבות מכילה על מגוון כליו. כחלק מחשיפה זו, מתאפשר לצוות המקצועי לבחון ולהעריך את עבודתם אל מול התנהגות מאתגרת עד היום ולבחון

מקומות בהם ארגז הכלים של התערבות מכילה יכול לשפר ולהעצים.

מטרות המפגש

●    הכרות עם גישת התערבות מכילהש

●    הגדרת מושגים: התנהגות מאתגרת, רמות התערבות, ריסון, הכלה ועוד'

●    מתן כלים בסיסיים בהתמודדות עם התנהגות מאתגרת

●    הגדרת אמות מידה ערכיות.

 

 

דרישות קדם

●    תיאום עם הנהלת המסגרת לגבי התכנים שיועברו במהלך הסדנא.

●    קבלת 2 תיאורי מקרה מהמסגרת לדיון ולמידה במהלך הסדנא.

 

מהלך המפגש

אורך המפגש: 1 מפגש בן 3 שעות

 

המפגש בנוי מ- 3 יחידות סדנאיות. כל יחידה בנויה מהפעלה, דיון וסיכום התהליך.

.1 גישת התערבות מכילה: מטרות, ערכי יסוד וכלים מקצועיים.

.2 עבודה עם התנהגות מאתגרת וסיכון: רמות התערבות, מושגים וגורמי סיכון, כלים להפחתת סיכון.

.3  שלבי עבודה עם התנהגות מאתגרת: אינטייק, תכנון טיפול, הכשרת צוות, נהלים, בקרה ורישום.

.4  סיבות ותגובות להתנהגות מאתגרת והתפרצות: פיזיולוגיות, רגשיות ושכליות.