top of page

כלים שלובים

מבוא:

מנחה התערבות מכילה הנמצא בקשר עם המשפחה יוכל להגיע לדיונים רב-מקצועיים ולהציג בהם את התמונה הגדולה. דיונים רב-מקצועיים יכולים להיות מפתח לבניית תכנית עבודה משותפת ויצירת שיתוף פעולה בין כל הגורמים המקצועיים המטפלים באדם. בדיונים כאלה חסר לפעמים גורם המתאם בין אנשי המקצוע (case manager), ומגשר בין הגורמים. 

 

מטרות: 

  1. לייצר תקשורת בונה בין המשפחה לגורמים המקצועיים ובין הגורמים לבינם.

  2. לייצר שיתוף פעולה בין הגורמים השונים.

  3. להציג את נקודת המבט המקצועית של התערבות מכילה בדיונים

  4. לייצג את הצרכים ונקודת המבט של המשפחה בדיונים

 

הכנה: 

  1. מפגש ״על כוס קפה בבית״ עם המשפחה

  2. תיאום מול המשרד לגבי תנאים, תשלום וגבולות ההתערבות.

  3. תיאום ציפיות עם המשפחה לגבי המטרות שלה בדיון וכיצד יוצג נציג התערבות מכילה בפני המשתתפים בדיון.

  4. נכונות של הגורמים המקצועיים לשיתוף פעולה. 

  5. העברת כל החומר המצוי בידי הגורמים המקצועיים לעיון של מנחה התערבות מכילה.

 

מהלך המפגש: 

מנחה התערבות מכילה יגיע לדיון, ולפי הצרכים שעולים תוך כדי הדיון ישקף את נקודות ההשקה ואת נקודות האי-הסכמה במידה שיש כאלה, יציג את עמדת התערבות מכילה ואת עמדת המשפחה, יגשר בין הגורמים במידה שיש צורך, ויציע פתרונות בהתאם לגישת העבודה שלנו. 

bottom of page