top of page

סדנת גישה למשמרת

העבודה במסגרות בכלל ובהתמודדות עם התנהגות מאתגרת בפרט, מפגישה את איש הצוות, על מכלול מאפייניו, עם סביבה מורכבת ומאתגרת.

אישיותו של איש הצוות, מצבו הרגשי, העולם הפנימי שלו, חוויותיו, יכולותיו,

הכשרתו והגדרת תפקידו נפגשים עם מאפייני האוכלוסייה, מטרות ומאפייני המסגרת.

מפגש זה מייצר לעיתים קונפליקטים שונים המהווים קרקע פורייה לביטויי התנהגות מאתגרת.

 

פיתוח מודעות והבנה למטען שעמו מגיע האדם הינם קריטים ליכולתו להתמודד ולהכיל התנהגות חריגה.

 

 

מטרות המפגש

● הצוות יפתח מודעות להגדרת תפקידו, הופעתו, אישיותו ואף למטען הרגשי עמו הוא מגיע.

● הצוות יקבל כלים אשר יאפשרו לו התנהלות המותאמת ליכולתו ולצרכי המסגרת.

● המסגרת תייצר קווים מנחים/תקנות שיסייעו לעובדים להתמודד בצורה מקצועית ומכבדת  (קבלת עובד חדש, קוד לבוש, מעברי משמרת וכו)

דרישות קדם

תיאום  עם  הנהלת  המסגרת לגבי מטרות המסגרת והבחנה בין המטרות המוצהרות,  

הגלויות והנסתרות וכן קבלת הסכמה לפתיחת דיון לגבי קוד לבוש.

 

מהלך המפגש

אורך המפגש: 4 שעות

המפגש בנוי מ- 5 יחידות סדנאיות. כל יחידה בנויה מהפעלה, דיון וסיכום התהליך.

1. הקשר בין מטרות הארגון, הגדרות התפקידים של הצוות והתנהגות מאתגרת.

2. המטענים הרגשיים עימם מגיע כל איש צוות והשפעתם על תפקודו בעת התנהגות מאתגרת.

3. יציבות, מבט, נשימה, גוף ורגש בהתמודדות עם התנהגות מאתגרת.

4. הופעה ולבוש של אנשי הצוות והשפעתם על התנהגות מאתגרת.

5. התפיסה העצמית של איש הצוות בתוך תפקידו במסגרת והסכנות הנובעות מערעור או שבר של תפיסה זו.

 

מלאו את פרטיכם ונציגנו ישמחו לחזור אליכם

תודה, נחזור אליכם בהקדם!

או התקשרו עכשיו 073-7417222

bottom of page