top of page

הכשרה למוסדות

"ניסיון של שני עשורים בשטח לימד אותנו דבר אחד חשוב: ירידה ברמת המתח של אנשי הצוות גורמת לירידה משמעותית של אירועים חריגים בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים.״

ליז מאיר וייל

מחקרים רבים בשנים האחרונות גם מגבים זאת, ומדגישים שיש להעניק לאנשי המקצוע כלים יישומיים ומנטליים המעלים את תחושת המסוגלות והביטחון. הכלים שפיתחנו תוך כדי עבודה שוטפת עם אלפי לקוחות, מגיעים מתוך עולם הטיפול והתנועה והראו תוצאות בשטח במאות מסגרות לאנשים עם מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות, תקשורתיות ונפשיות.

bottom of page